งานประเภทไหลอัดแน่นได้ด้วยตัวเอง

Sika® Micro SCC

คอนกรีตที่มีส่วนผสมของมวลรวมขนาดเล็กให้ความร้อนต่ำและไหลอัดแน่นได้ด้วยตัวเอง