งานเพื่อชะลอ และลดอัตราการเกิดสนิม

Sika® FerroGard®-901

น้ำยาผสมเพิ่มในคอนกรีตด้วยเทคโนโลยี่ Sika® FerroGard® ที่เป็นเทคโนโลยี่เฉพาะจากซิก้า ช่วยยับยั้งการเกิดสนิมบนเหล็กเสริมในคอนกรีต และให้โครงสร้างเหล็กเสริมมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

Sika® FerroGard®-903

สารละลายชนิดแทรกซึมด้วยเทคโนโลยี่ Sika® FerroGard® ที่เป็นเทคโนโลยี่เฉพาะจากซิก้า ช่วยยับยั้งการเกิดสนิมของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถแทรกซึมเข้าไปในคอนกรีตและถูกดูดซับไว้ที่ผิวหน้าของเหล็กเสริม ช่วยชะลอการเริ่มเกิดสนิมและลดอัตราของการเกิดสนิม