งานเคลือบกันสนิมเหล็กและประสานคอนกรีต

SikaLatex®

น้ำยาประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ ชนิดเข้มข้นประเภทอิมัลชั่น ใช้ผสมปูนทรายเพื่อช่วยในการยึดเกาะและป้องกันการซึมผ่านของน้ำ

Sikadur®-32 TH

อีพ็อกซี่เรซิ่น 2 ส่วนผสม ไม่มีส่วนผสมของสารทำละลาย ใช้เป็นตัวประสานและช่วยการยึดเกาะระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®

อีพ๊อกซี่ซีเมนต์แบบ 3 ส่วนผสม มีส่วนผสมของซีเมนต์เนื้อละเอียด และอีพ็อกซี่ดัดแปลงสำหรับทาเพื่อเคลือบป้องกันสนิมและใช้เป็นตัวประสานคอนกรีตเก่ากับใหม่

Sika MonoTop®-610 T

Sika MonoTop®-610 T เป็นซีเมนต์พิเศษผสมเสร็จแบบส่วน ผสมเดียวมีส่วนผสมของโพลิเมอร์ดัดแปลง ซิลิก้าฟูมและสารยับยั้ง การเกิดสนิม