งานซ่อมด้วยคอนกรีตพ่น

Sika MonoTop®-610 T

Sika MonoTop®-610 T เป็นซีเมนต์พิเศษผสมเสร็จแบบส่วน ผสมเดียวมีส่วนผสมของโพลิเมอร์ดัดแปลง ซิลิก้าฟูมและสารยับยั้ง การเกิดสนิม

Sika MonoTop®-614 T

Sika® MonoTop® -614T เป็นซีเมนต์มอร์ต้าพิเศษคุณภาพสูงแบบส่วนผสมเดียวที่มีส่วนผสมของโพลิเมอร์ดัดแปลงซิลิก้าฟูม และเส้นใยไฟเบอร์เสริมกำลังให้กำลังสูง

Sika MonoTop®-615 HB

ซีเมนต์มอร์ต้าแบบส่วนผสมเดียว น้ำหนักเบาและให้ความคงตัวสูง สำหรับงานฉาบซ่อมในแนวเหนือศีรษะ

Sikacrete® Gunit-103

ซีเมนต์มอร์ต้าส่วนผสมเดียว ประกอบด้วยซิลิก้าฟูม ไม่มีตัวเร่ง ใช้สำหรับงานคอนกรีตพ่น

SikaCem® Gunit-133

ซีเมนต์ส่วนผสมเดียว ประกอบด้วยโพลีเมอร์ดัดแปลงและซิลิก้าฟูม ไม่มีสารเร่งปฎิกริยา ใช้สำหรับงานคอนกรีตพ่น