การเตรียมพื้นผิวและป้องกันความชื้นก่อนการติดตั้งพื้นไม้

Sika® Leveling Mortar

ซีเมนต์มอร์ต้าส่วนประกอบเดียว สำหรับงานปรับระดับพื้นในบ้านพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ ที่มีความหนาตั้งแต่ 5-9 มม.

Sika® Primer MB

วัสดุรองพื้นและควบคุมความชื้น ประเภทอีพ๊อกซี่เรซิ่นชนิดสองส่วนผสม ไม่มีตัวทำละลายและมีความหนืดต่ำ สำหรับการปูพื้นไม้ด้วย SikaBond® -T55(J)