งานปรับระดับพื้นก่อนงานเคลือบพื้น

Sika® Leveling Mortar

ซีเมนต์มอร์ต้าส่วนประกอบเดียว สำหรับงานปรับระดับพื้นในบ้านพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ ที่มีความหนาตั้งแต่ 5-9 มม.

Sikafloor®-81 EpoCem®

อีพ๊อกซี่ ซีเมนต์ ประเภทดัดแปลงชนิด 3 ส่วนผสม ปรับผิวเรียบด้วยตัวเองและป้องกันความชื้น (ความหนา 2 มม.) สำหรับพื้นอีพ๊อกซี่ และพื้นโพลียูรีเทน