งานเคลือบพื้นอีพ๊อกซี่

Sikafloor®-161

อีพ๊อกซี่ 2 ส่วนผสม มีความหนืดต่ำ ปราศจากสารโซเวนซ์ สำหรับงานปรับระดับ และงานสกรีด(Sikafloor® -263 SL HC และ Sikafloor® -264 HC)

Sikafloor®-263 SL HC

Sikafloor®-264 HC