ซีเมนต์เกร้าท์

SikaGrout®-212-11

ซีเมนต์มอร์ต้าพิเศษผสมเสร็จ ใช้เทเกร้าท์ปรับระดับได้เอง สามารถรับกำลังอัดได้สูง และไม่เกิดการหดตัว (Non-Shrinkage)

SikaGrout®-212 GP

ซีเมนต์มอร์ต้าพิเศษผสมเสร็จให้กำลังอัดสูง ใช้เทเกร้าท์ปรับระดับได้เอง และไม่เกิดการหดตัว (Non-Shrinkage) เหมาะสำหรับใช้ในงานทั่วไป

SikaGrout®-212 HP

ซีเมนต์มอร์ต้าพิเศษผสมเสร็จให้กำลังอัดสูงในช่วงต้น ใช้เทเกร้าท์สามารถปรับระดับได้เอง และไม่เกิดการหดตัว (Non-Shrinkage)

SikaGrout®-214-11 TH

ซีเมนต์มอร์ต้าผสมเสร็จให้กำลังอัดสูง ใช้เทเกร้าท์ปรับระดับได้เอง และไม่เกิดการหดตัว (Non-Shrinkage) เหมาะสำหรับงานเทที่มีปริมาณมาก

Sika® Pocket Grout

ซีเมนต์มอร์ต้าพิเศษผสมเสร็จสำหรับงานเกร้าท์ ไม่เกิดการหดตัว ให้ความร้อนต่ำ ระยะเวลาการใช้งานยาวนานขึ้นเหมาะสมกับสภาพอุณหภูมิท้องถิ่น

Sika® Padding Mortar

มอร์ต้าอัดแห้งสำหรับงานปรับระดับ