สารผสมเพิ่มในปูนทราย เพื่อการขยายตัวและการไหลตัว

Sika® Intraplast® Z

สารผสมเพิ่มเพื่อการขยายตัวคุณภาพสูงสำหรับงานเกร้าท์ท่อดึงลวด

Sika® Intraplast® ZX

สารผสมเพิ่มเพื่อการขยายตัวคุณภาพสูงสำหรับงานเกร้าท์ท่อดึงลวด

Sika® Grout Aid

สารผสมเพิ่ม สำหรับงานเกร้าท์