ซิก้ามีผลิตภัณฑ์ยาแนวชนิดยืดหยุ่นที่หลากหลาย ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการในงานก่อสร้างอาคารและงานโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา ด้วยประสบการณ์ที่ซิก้าสั่งสมมาเป็นเวลามากกว่า 60 ปี ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของซิก้าได้รับการปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลาย ซิก้าไม่เพียงแต่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแนวในงานอาคารที่มีการเคลื่อนไหวสูงและทนทานต่อแสงยูวี แต่ยังผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแนวสำหรับงานยาแนวรอยต่อของพื้นที่มีการจราจร ทนทานต่อสารเคมี และแรงทางกล นอกจากนี้ ซิก้ายังมีประสบการณ์อันยาวนานในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแนวรอยต่อที่ออกแบบมาเป็นพิเศษให้มีคุณสมบัติพิเศษที่ทนทานต่อสารเคมี จุลินทรีย์ แรงกล การขีดข่วน เป็นต้น สำหรับใช้ในงานระบบระบายน้ำทิ้ง