กาวยาแนวรอยต่อในงานพื้น

Sikaflex® PRO-3 WF

วัสดุยาแนวรอยต่อประเภทโพลียูรีเทน ส่วนประกอบเดียว บ่มด้วยความชื้น สำหรับการยาแนวรอยต่อของพื้นโรงงาน หรือพื้นที่ต้องสัมผัสกับสารเคมี เป็นต้น

Igas® B

วัสดุยาแนวรอยต่อคอนกรีตประเภทบิทูเมนชนิดเทร้อน ใช้กับงานยาแนวรอยต่อของผิวทาง