กาวยาแนวรอยต่อประเภทโพลียูรีเทน

SikaHyflex®-160 Construction

วัสดุยาแนวรอยต่อประเภทโพลียูรีเทนสูตรเฉพาะจากซิก้า i-Cure® Technology บ่มและแห้งตัวด้วยความชื้นในอากาศ สำหรับยาแนวรอยต่อในงานก่อสร้างอาคาร

Sikaflex® PRO-3 WF

วัสดุยาแนวรอยต่อประเภทโพลียูรีเทน ส่วนประกอบเดียว บ่มด้วยความชื้น สำหรับการยาแนวรอยต่อของพื้นโรงงาน หรือพื้นที่ต้องสัมผัสกับสารเคมี เป็นต้น

Sikaflex®-11 FC

กาวเอนกประสงค์ ประเภทโพลียูรีเทน ชนิดแห้งเร็ว ส่วนประกอบเดียว บ่มด้วยความชื้น สำหรับงานติดยึดวัสดุ และยาแนวรอยต่อที่ต้องการความยืดหยุ่น หรืองานอุดร่องรอยแตกร้าวของผนังพื้นคอนกรีต