สารรองพื้นสำหรับกาวยาแนวประเภทโพลียูรีเทน

Sika® Primer-3 N

วัสดุรองพื้นส่วนผสมเดียวชนิดอีพ็อกซี่-โพลียูรีเทน สำหรับวัสดุยาแนวประเภทโพลียูรีเทน

Igas® Primer B

วัสดุรองพื้น ใช้ทาผิวรอยต่อคอนกรีตก่อนที่จะหยอดวัสดุยาแนวรอยต่อคอนกรีตชนิดเทร้อน (Igas® B).