วัสดุรองรับและปรับระดับความลึกของวัสดุยาแนว

Sika® Back Up Rod

วัสดุรองรับและปรับระดับความลึกของวัสดุยาแนว เป็นโฟมประเภทโพลีเอธีลีน