ซิก้ามีผลิตภัณฑ์ในราคาประหยัด และมีคุณสมบัติความทนทานที่ยาวนาน เป็นที่เชื่อถือได้ สำหรับงานเคลือบผิวเพื่อป้องกันโครงสร้างจากไฟและการกัดกร่อน ผลิตภัณฑ์ของซิก้ามีคุณสมบัติที่ทนทานต่อสภาวะอากาศที่รุนแรง การเสียดสีทางกล และการสัมผัสต่อสารเคมี นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของซิก้า ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีส่วนประกอบสารอินทรีย์ระเหยต่ำ (VOC) และมีพื้นผิวที่สวยงาม ซิก้าประสบความสำเร็จทั่วโลกในผลิตภัณฑ์และระบบการป้องกันโครงสร้างงานอาคารหลายๆ ประเภท ตัวอย่างเช่น งานโครงสร้างโรงงานอุตสาหกรรม งานโครงสร้างงานสาธารณูปโภค งานโครงสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน งานโครงสร้างโรงงานปิโตรเคมี เป็นต้น

เทคโนโลยีของซิก้าในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ ได้แก่ อีพ๊อกซี โพลียูรีเทน และเรซิ่นดัดแปลงอื่นๆ เป็นผลิตภัณฑ์พิเศษที่มีส่วนประกอบสารอินทรีย์ระเหยต่ำ (VOC) มีคุณสมบัติให้ความคงตัวสูงซึ่งจะช่วยให้สามารถลดต้นทุนการทำงาน