งานเคลือบผิวป้องกันสารเคมี

SikaCor® VEL Powder

วัสดุป้องกันผิวคอนกรีต 2 ส่วนผสม ประเภทไวนิล-เอสเตอร์ ชนิดทนทานต่อสารเคมี และเพิ่มระยะเวลาก่อนการแข็งตัว สำหรับงานระบบลามิเนต

Sikagard®-62

อีพ็อกซี่เรซิ่น 2 ส่วนผสม ทนทานต่อการสึกกร่อนและสารเคมี สำหรับงานเคลือบป้องกันผิวคอนกรีต