งานเคลือบผิวป้องกันการกัดกร่อน

Sika® Poxitar® F

วัสดุเคลือบผิวเหล็กและคอนกรีต ประเภท 2 ส่วนผสม อีพ็อกซี่และแอนทราซีน กับวัสดุผสมแทรกจำพวกแร่ธาตุ

Sika® Permacor®-1705

Sika® Permacor®-2004

Sika® Permacor®-3326 EG H