งานกันซึมหลังคาด้วยแผ่นสำเร็จรูปทำจาก Polyvinyl Chloride(PVC)

Sarnafil® S 327-12 L

Sarnafil® S 327-15 L

Sarnafil® G 410-12 L

Sarnafil® G 410-15 L

Sarnafil® G 476-12

Sarnafil® G 476-15

Sarnafil® G 410-12 L Felt

Sarnafil® G 410-15 L Felt (CN_GB)