ระบบเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างคอนกรีตด้วย CFRP

Sikadur®-30

กาวอีพ๊อกซี่ให้กำลังอัดสูง ชนิด 2 ส่วนผสม สำหรับใช้ติดยึดแผ่น Sika® CarboDur®

Sikadur®-330

กาวอีพ๊อกซี่ให้กำลังอัดสูง ชนิด 2 ส่วนผสม สำหรับติดและเคลือบเส้นใยเสริมกำลังทั้งแบบใยแก้วและใยคาร์บอน

SikaWrap®-230 C

ระบบเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้างไม้ ด้วยเส้นใยคาร์บอนแบบผืน

Sika® CarboDur® S

ระบบเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้างไม้ ด้วยแผ่นโพลีเมอร์คาร์บอนใยเสริม (CFRP)