กาวสำหรับยึดติด และเชื่อมประสาน

Sikadur®-30

กาวอีพ๊อกซี่ให้กำลังอัดสูง ชนิด 2 ส่วนผสม สำหรับใช้ติดยึดแผ่น Sika® CarboDur®

Sikadur®-31 SBA S-02

กาวธิโซโทรปิค ชนิด 2 ส่วนผสม สำหรับงานติด Segmental ของการก่อสร้างสะพาน

Sikadur®-32 TH

อีพ็อกซี่เรซิ่น 2 ส่วนผสม ไม่มีส่วนผสมของสารทำละลาย ใช้เป็นตัวประสานและช่วยการยึดเกาะระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่

Sikadur®-31 CF Normal

อีพ็อกซี่ ชนิด 2 ส่วนผสม สำหรับสำหรับงานเสียบเหล็กและเชื่อมประสาน

Sikadur®-41 CF Normal

มอร์ต้าประเภทธิโซโทรปิคชนิด 3 ส่วนผสม สำหรับงานฉาบซ่อมผิวคอนกรีต โดยใช้ส่วนผสมของอีพ็อกซี่และตัวเเทรกประสาน