การเลือกระบบการปูกระเบื้องที่ถูกต้อง

ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์ ระบบการก่อสร้างและการติดตั้งที่ถูกต้อง ซิก้านำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เช่น น้ำยารองพื้น  มอร์ต้าสำหรับการซ่อมแซมและการเทปรับระดับ แผ่นกันซึมและเทปกาวกันซึม การติดกระเบื้องและกาวยาแนวรอยต่อกระเบื้อง เพื่อให้งานปูกระเบื้องสำเร็จลุล่วงด้วยดี