กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง

SikaCeram®-150 TH

SikaCeram®-150 TH เป็นกาวซีเมนต์ปูกระเบื้องสำเร็จรูป แบบส่วนผสมเดียว ซึ่งมีส่วนผสมของซีเมนต์กับทรายคัดเกรด และส่วนผสมอื่นๆ เพียงเติมน้ำก็สามารถใช้งานได้

SikaCeram®-250

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องคุณภาพสูงชนิดกึ่งยืดหยุ่น สำหรับการปูกระเบื้องแบบชั้นบาง

SikaCeram®-191

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องสำเร็จรูปส่วนผสมเดียวพร้อมใช้ เพียงเติมน้ำก็สามารถใช้งานได้

SikaCeram® Green

SikaCeram® Green เป็นกาวซีเมนต์ปูกระเบื้องสำเร็จรูปแบบส่วนผสมเดียวซึ่งมีส่วน ผสมของซีเมนต์กับทรายคัดเกรดและส่วนผสมอื่นๆ เพียงเติมน้ำก็สามารถใช้งานได้

SikaCeram® Blue

SikaCeram® Blue เป็นกาวซีเมนต์ปูกระเบื้องสำเร็จรูปแบบส่วนผสมเดียว ซึ่งมีส่วน ผสมของซีเมนต์กับทรายคัดเกรดและส่วนผสมอื่นๆ ไว้แล้ว เพียงเติมน้ำเข้าไปก็สามารถ ใช้งานได้

SikaCeram® Red+

กาวซีเมนต์สำหรับงานปูกระเบื้องขนาดใหญ่และสระว่ายน้ำ

SikaCeram® Gold+

กาวซีเมนต์ชนิดยืดหยุ่นสำหรับงานปูทับกระเบื้องเดิมและพื้นที่ใช้งานหนัก

SikaCeram® Silver+

กาวซีเมนต์ชนิดกันซึมสำหรับงานปูกระเบื้องห้องน้ำและสระน้ำโดยเฉพาะ