ซิก้ามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และระบบกันซึมที่สามารถพิสูจน์ในตลาดได้ว่าผลิตภัณฑ์จาก  ซิก้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีราคาประหยัด แม้ว่าจะเป็นงานที่มีความต้องการสูงและท้าทายมากเป็นพิเศษก็ตาม ซิก้าคำนึงและเล็งเห็นว่ากระบวนการที่เกี่ยวกับระบบกันซึมทั้งหมดเป็นระบบที่สำคัญและต้องการความละเอียดมากในการทำงาน งานกันซึมทั่วไปเริ่มตั้งแต่งานโครงสร้างชั้นใต้ดินในงานอาคาร งานอุโมงค์ และงานโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ ซิก้ายังมีผลิตภัณฑ์และแนวทางแก้ไขสำหรับบ่อน้ำดื่ม และบ่อบำบัดน้ำเสีย ซิก้านำเสนอระบบและผลิตภัณฑ์ที่สมบรูณ์ จากประสบการณ์ที่มีมายาวนาน และจากการสนับสนุนจากเจ้าของงาน วิศวกร และผู้รับเหมาในด้านการออกแบบและกระบวนการก่อสร้าง