แผ่นกันซึม

Sika® BituSeal-1500 SA Smooth Top

แผ่นกันซึมประเภทบิทูเมนดัดแปลงชนิดมีกาวในตัว ผิวหนาเรียบ

Sika® BituSeal-2000 SA

แผ่นกันซึมประเภทโพลิเมอร์บิทูเมน ดัดแปลงชนิดมีกาวในตัว เสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นโพลีเอทิลีน