ซิก้ามีความรู้สึกยินดีที่จะขอแนะนำ Sika®CarboDur® Design Software รุ่นล่าสุด ตามมาตรฐาน American Standard ACI 440.2 ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการการออกแบบและก่อสร้าง สำหรับงานติดยึดของระบบ FRP systems เพื่อเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างคอนกรีต