มีน้ำยาที่ใช้กับ FLY ASH ในปริมาณมากไหม
วิธีการชะลอ​​ผลกระทบที่จะผสมคอนกรีต FLY ASH?  
จะทำอย่างไรได้บ้าง กรณีที่มักจะพบการลอยหน้าของเถ้าลอยเสมอบริเวณพื้นผิวคอนกรีต
ช่วยแนะนำวิธีการเลือกใช้น้ำยาซุปเปอร์อย่างถูกต้อง
มีวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติน้ำยา ได้อย่างไรบ้าง
ถ้าต้องการให้คอนกรีตสามารถถอดแบบได้ในระยะเวลาเร็วขึ้น สามารถทำอย่างไรได้บ้าง
น้ำยาที่เก็บไว้นานกว่า 1 ปีขึ้นไป ในกรณีที่ยังไม่ได้เปิดฝาถังออก สามารถนำมาใช้ได้ไหม
ควรเลือกน้ำยาทาแบบที่เหมาะสมกับแบบคอนกรีตอย่างไรบ้าง
คอนกรีตกันซึม สามารถนำมาใช้ในการป้องกันซัลเฟตในน้ำทะเลได้หรือไม่
มีความแตกต่างบ้างไหมกับกรณีการใช้น้ำยากับปูนซีเมนต์แต่ละยี่ห้อ