ธุรกิจการผลิตคอนกรีต

  • งานผลิตคอนกรีต

    งานผลิตคอนกรีต

    ผลิตภัณฑ์ และแนวทางแก้ปัญหาจากซิก้า ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการในเรื่องของความทนทาน แต่ยังเป็นผลิตภัณฑ์และแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับแนวโน้มของการเทคอนกรีตที่ทันสมัย และสามารถตอบสนองต่อข้อเรียกร้องในเรื่องของระบบนิเวศ
    ซิก้ามีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ได้แก่ น้ำยาผสมคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตผสมเสร็จ น้ำยาผสมคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป น้ำยาผสมคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตพ่นแบบแห้ง น้ำยาผสมคอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างอุโมงค์และเหมืองแร่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของซิก้าแบ่งเป็น น้ำยาลดน้ำ น้ำยาเร่ง น้ำยาหน่วงการก่อตัว สารกักกระจายฟองอากาศ และน้ำยาผสมคอนกรีตคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย