Product Data Sheets

ผลการค้นหา  in 66,24 ms
เลขที่ ชื่อเอกสาร Doctype ภาษา ประเภทเอกสาร ขนาด
1 Sikafloor® -156 PDS Construction Thai pdf 0,41 MB
Sikafloor® -156

รายละเอียดโดยย่อ

สารรองพื้น 2 ส่วนผสมสำหรับวัสดุประเภทมอร์ต้าปรับระดับและสกรีด

วันที่: 16/8/2012
Sika PDS_T_Sikafloor -156.pdf
โหลดเอกสาร pdf

2 Sikafloor® -3 QuartzTop PDS Construction Thai pdf 0,19 MB
Sikafloor® -3 QuartzTop

รายละเอียดโดยย่อ

วัสดุเพิ่มความแกร่งผิวชนิดผสมสารประกอบ

วันที่: 24/1/2019
Sika PDS_T_Sikafloor -3 QuartzTop.pdf
โหลดเอกสาร pdf

3 Sikafloor® -81 EpoCem® ID PDS Construction Thai pdf 0,17 MB
Sikafloor® -81 EpoCem® ID

วันที่: 30/10/2014
Sika PDS_T_Sikafloor -81 EpoCem .pdf
โหลดเอกสาร pdf

4 Sikafloor® -91 PDS Construction Thai pdf 0,41 MB
Sikafloor® -91

รายละเอียดโดยย่อ

อีพ๊อกซี่สำหรับเคลือบผิวคอนกรีตที่ต้องการรับน้ำหนัก

วันที่: 16/8/2012
Sika PDS_T_Sikafloor -91.pdf
โหลดเอกสาร pdf

5 Sikafloor® -94 Primer PDS Construction Thai pdf 0,38 MB
Sikafloor® -94 Primer

รายละเอียดโดยย่อ

ชั้นรองพื้นอีพ็อกซี่ที่มีความหนืดต่ำปราศจากตัวทำละลาย

วันที่: 16/8/2012
Sika PDS_T_Sikafloor -94 Primer.pdf
โหลดเอกสาร pdf

6 Sikafloor® CureHard -24 PDS Construction Thai pdf 0,40 MB
Sikafloor® CureHard -24

รายละเอียดโดยย่อ

สารเคลือบผิวคอนกรีตลดการเกิดฝุ่น

วันที่: 19/9/2013
Sika PDS_T_Sikafloor Curehard -24.pdf
โหลดเอกสาร pdf

7 Sikafloor® ProSeal -22 PDS Construction Thai pdf 0,39 MB
Sikafloor® ProSeal -22

รายละเอียดโดยย่อ

สารบ่มและเคลือบผิวคอนกรีต

วันที่: 16/8/2012
Sika PDS_T_Sikafloor ProSeal -22.pdf
โหลดเอกสาร pdf

8 Sikagard® -75 EpoCem® PDS Construction Thai pdf 0,41 MB
Sikagard® -75 EpoCem®

รายละเอียดโดยย่อ

อีพ๊อกซี่-ซีเมนต์เนื้อละเอียดสำหรับป้องกันความชื้นเป็นการชั่วคราว

วันที่: 26/2/2019
Sika PDS_T_Sikagard -75 EpoCem.pdf
โหลดเอกสาร pdf

9 Sika® Leveling Mortar® PDS Construction Thai pdf 0,38 MB
Sika® Leveling Mortar®

รายละเอียดโดยย่อ

มอร์ต้าปรับระดับบนพื้นคอนกรีตสำหรับบ้านพักอาศัยและอาคารพาณิชย์

วันที่: 29/5/2015
Sika PDS_T_Sika Leveling Mortar.pdf
โหลดเอกสาร pdf