ธุรกิจงานยาแนวรอยต่อ

  • งานยาแนวรอยต่อและยึดติด

    งานยาแนวรอยต่อและยึดติด

    ผลิตภัณฑ์ยาแนวของซิก้า สามารถตอบสนองต่อความต้องการในงานก่อสร้างอาคารและงานโครงสร้าง โดยมีการปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลาย ซิก้าผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแนวในงานอาคารที่มีการเคลื่อนไหวสูงและทนทานต่อแสงยูวีงานยาแนวรอยต่อของพื้นที่มีการจราจร ทนทานต่อสารเคมี และแรงทางกล รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบพิเศษให้มีคุณสมบัติพิเศษที่ทนทานต่อสารเคมี จุลินทรีย์ แรงกล การขีดข่วน เป็นต้น