ธุรกิจงานซ่อมแซมและป้องกันคอนกรีต

  • งานซ่อมแซมคอนกรีต

    งานซ่อมแซมคอนกรีต

    ซิก้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับงานซ่อมแซมโครงสร้างตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมานานกว่า 100 ปี การวิจัยและพัฒนาเป็นเวลาหลายปีรวมถึงประสบการณ์จากการทำงานนานหลายทศวรรษ ทำให้ซิก้าสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบุกเบิกระบบการซ่อมแซมและป้องกันการเสื่อมสภาพโครงสร้างคอนกรีตที่เสียหายอย่างถาวร