ธุรกิจงานกันซึมหลังคา

  • งานกันซึมหลังคา

    งานกันซึมหลังคา

    ซิก้าเป็นผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีของวัสดุกันซึมหลังคา รวมทั้งแผ่นกันซึมคุณภาพสูง ชนิดโพลีไวนิลคลอไรค์ที่สามารถทำการติดตั้งโดยใช้แท่งเกลียวเป็นตัวยึดติดแผ่นกันซึมกับพื้นผิว การติดตั้งแบบใช้วัสดุประสานในงานดาดฟ้าหรือหลังคาภายนอก การติดตั้งแบบปูแผ่นลอยโดยมีวัสดุอื่นปิดทับ วัสดุกันซึมโพลียูรีเทนที่มีความยืดหยุ่นสูง ส่วนผสมเดียวแบบทาเคลือบโดยใช้ลูกกลิ้ง หรือใช้เครื่องพ่นในบริเวณที่ทำงานยากและมีความละเอียดมาก