ธุรกิจงานเสริมกำลังโครงสร้าง

  • งานเสริมกำลังโครงสร้าง

    งานเสริมกำลังโครงสร้าง

    งานประเภทเสริมกำลังโครงสร้าง การเชื่อมประสานและติดยึดในตลาดงานก่อสร้างประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์และแนวทางแก้ไขในงานติดยึดชิ้นส่วนโครงสร้างต่างๆ เช่น คอนกรีต หินธรรมชาติ หรือคอนกรีตบล๊อก
    งานในกลุ่มนี้ แบ่งเป็นงานติดยึด และเชื่อมประสาน (เช่น งานติด segment คอนกรีตของการก่อสร้างสะพานที่มีขนาดใหญ่ เป็นต้น) งานเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างคอนกรีตด้วย CFRP และงานยึดติดเหล็กเสริม