จังหวัด 
บริษัทตัวแทนจำหน่าย                           
 เบอร์โทร      
เวียงจันทน์
Sourcing&Business Link Company Limited (856-21) 485 001