จังหวัด   เขต/อำเภอ
 
ร้านค้า
 
เบอร์โทรศัพท์  
กระบี่ เมืองกระบี่ ร้าน ช.สงวน 0-7561-1904
กระบี่ เมืองกระบี่ บริษัท พีซี กระบี่ฮาร์ดแวร์ จำกัด 081-737-6698
ชุมพร เมืองชุมพร หจก. เซี้ยงซีแพค 077-575-099
ชุมพร หลังสวน บริษัท โฮมเซ็นเตอร์ รีเทล จำกัด 077-541-806-8
นครศรีธรรมราช  เมืองนครศรีธรรมราช  หจก.ยุ่ยล้งนคร 075-356-103
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
บริษัท นวบุญประดิษฐ์ทรัพย์ จำกัด 075-447-269
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน บริษัท โชคสุริยะการค้า จำกัด 081-944 1641
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรวัสดุก่อสร้าง 032-512-440
พังงา เมืองพังงา หจก. พังงาค้าวัสดุ 0-7641-1727
พังงา   ตะกั่วป่า บริษัท จินตนาค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด 0-7642-1970
พังงา ตะกั่วป่า บริษัท เขาหลักบ้านวัสดุ จำกัด 076-485-184
พังงา ทับปุด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทับปุดวัสดุภัณฑ์ 076-599-403
ภูเก็ต ถลาง บริษัท เชิงทะเลโฮมเวิร์ค 2554 จำกัด 08-1677-4240
ภูเก็ต ถลาง บริษัท ชาลีโฮมมาร์ท 2015 จำกัด 076-311-988
ภูเก็ต ถลาง บริษัท ควอลิตี้ โฮมมาร์ท จำกัด 076-617-278-82
ภูเก็ต ถลาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภกรวัสดุภัณฑ์ 076-620-155
ภูเก็ต  กะทู้  สวิสซ์ออนอิเลคทริค 0-7634-6738
ภูเก็ต กะทู้ ร้าน กมลานานาภัณฑ์ 079-627-9786
ภูเก็ต กะทู้ บริษัท บีเอ็มพี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 076-602-448
ภูเก็ต
กะทู้ บริษัท ปากทางตองวัสดุภัณฑ์ จำกัด 076-202-700
ภูเก็ต  เมืองภูเก็ต  บริษัท กรุงเทพฯ ฮาร์ดแวร์ สามกอง ภูเก็ต จำกัด

076-254-029

076-254-742

ภูเก็ต   เมืองภูเก็ต   บริษัท สะปำ ฮาร์ดแวร์ จำกัด 076-239-669
ภูเก็ต   เมืองภูเก็ต   ห้างหุ้นส่วนสามัญอดิศักดิ์พาณิชย์ 076-222-665
ภูเก็ต เมืองภูเก็ต หจก. ราไวย์วัสดุก่อสร้าง 076-288-742
ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮียบหิ้นพาณิชย์ 076-212-887
ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด 076-270-074
ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท บ้านสุขภัณฑ์และวัสดุ จำกัด 076-261470
ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท เจนกิจ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 076-213-999
ยะลา เมืองยะลา บริษัท ยะลานำรุ่ง จำกัด 073-212-724
สงขลา หาดใหญ่ บริษัท จุฬารัชค้าวัสดุ จำกัด 074-552-550
สงขลา หาดใหญ่ กังส์แสงฮาร์ดแวร์ 074-243-338
สงขลา      หาดใหญ่       บริษัท แอดวานซ์ เทคนิค แมททีเรี่ยล จำกัด 074-425-492
สงขลา หาดใหญ่ หจก. วีระวัสดุก่อสร้างหาดใหญ่ 074-423999
สตูล เมืองสตูล หจก. สตูลวัสดุภัณฑ์ 074-721444
สุราษฎร์ธานี     เมืองสุราษฎร์ธานี     หจก. ผาทองเทรดดิ้ง 077-226-171
สุราษฎร์ธานี   
เกาะสมุย  
หจก.สมุยเคหะภัณฑ์

077-425-323

077-425-179

สุราษฎร์ธานี      เกาะสมุย ร้านแม่น้ำเทรดดิ้ง 077-425-436
สุราษฎร์ธานี    
เกาะสมุย บริษัท ควอลิตี้ แมคซิมั่ม จำกัด 089-012 0321
สุราษฎร์ธานี   
เกาะสมุย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าทวีพร 077-425222
สุราษฎร์ธานี 
ท่าชนะ บริษัท เคเอ็มพี ซุปเปอร์โฮม จำกัด 077-310-677-8