ติดต่อ / สนับสนุน

สำนักงานใหญ่

700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โรงงานสระบุรี

44 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

โรงงานระยอง (Hamatite)

64 หมู่.4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง 21140

สำนักงานขายกรุงเทพฯ

183 อาคารรีเจ้นท์ เฮาท์ ชั้น 16
ถ. ราชดำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330