โลกของเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ ซิก้าท้าทายกับสภาพที่เป็นอยู่และพยายามสร้างความแตกต่างที่ดีในเชิงบวกสำหรับพวกเราทุกคน ซิก้ามองหาสิ่งใหม่ๆ ที่ดีที่เหนือความคาดหมายอยู่เสมอ และเมื่อมองดูภาพรวมของเมกะเทรนด์ทั่วโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (ปรากฏการณ์โลกร้อน) และการขยายตัวของเมือง ซิก้ายิ่งมุ่งมั่นที่จะค้นหาแนวทางแก้ปัญหาแบบยั่งยืนซึ่งส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและสำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป ซึ่งนั่นคือวิธีที่เราสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าของเรา ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่มากกว่าความคาดหมายเสมอ

การกำหนดมาตรฐานใหม่

นวัตกรรม: การวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตภัณฑ์ซิก้าและการบริการที่ดีเลิศและก้าวล้ำ

ซิก้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ และเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำอย่างต่อเนื่อง ที่ซิก้า เรามีศูนย์เทคโนโลยี 21 แห่งทั่วโลก มีผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนามากกว่า 1,200 คนที่ประสานงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อคิดค้นหาแนวทางแก้ปัญหาและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับโครงการของลูกค้าเรา

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ซิก้ายื่นจดสิทธิบัตรใหม่มากกว่า 500 รายการ และจดทะเบียนนวัตกรรมมากกว่า 600 รายการ ซิก้ามุ่งเน้นงานวิจัย ค้นคว้า และพัฒนา เพื่อผลประโยชน์ระยะยาวแก่ลูกค้าของเราตามหลักการความยั่งยืน นั่นคือเหตุผลที่เราพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ (ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก) และนำแนวคิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

ปัจจุบัน ซิก้า คือผู้นำอุตสาหกรรมและเป็นผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่หลากหลายซึ่งมุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและช่วยให้เกิดความยั่งยืน

Laboratory with Research & Development (R&D) employees

ความยั่งยืน: นวัตกรรมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการก่อสร้าง

ความยั่งยืนเป็นหนึ่งในเสาหลักทั้งหมดของกลยุทธ์การเติบโตที่ซิก้า และเป็นสิ่งที่เรามุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา ซิก้ามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบของภาวะโลกร้อนด้วยเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศและจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น จึงต้องการเมืองที่สะอาดขึ้น และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แนวทางและผลิตภัณฑ์ของซิก้า ได้รับการออกแบบเพื่อให้งานก่อสร้างได้มาตรฐานความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานระดับสากลหรือระดับท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมของอาคาร และมอบความสะดวกสบายสูงสุดให้แก่ผู้อยู่อาศัย

ในการเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องการใช้พลังงานและการใช้วัตถุดิบเพื่อลดของเสียและขยะ และลดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซิก้าพัฒนาวิธีการใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ในการทำให้อาคารมีความยั่งยืน มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งจะทำให้เมืองมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มากขึ้น สำหรับเราทุกคน ทั้งในวันนี้และในอนาคต

Woman with a city in the background, with green park, green roofs and high-rise buildings

ความทนทาน: แนวทางแก้ปัญหาและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อคนรุ่นใหม่ต่อ ๆ ไป

สัญลักษณ์ของซิก้า นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2453 เป็นต้นมา คือความทนทาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ซิก้าได้มีส่วนร่วมอย่างโดดเด่นในการพัฒนาน้ำยาผสมคอนกรีตและสารผสมที่ผลิตมาเป็นคอนกรีตที่มีคุณภาพและทนทานมานานกว่า 100 ปี และยังคงดำเนินต่อมาจนถึงทุกวันนี้

ยิ่งคอนกรีตแข็งแรงและมีความหนาแน่นมากเท่าไรก็ยิ่งสามารถต้านทานแรงกดดันจากภายนอกได้มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น ปริมาณน้ำที่ต่ำและส่วนประกอบจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตให้ได้คอนกรีตที่มีประสิทธิภาพสูงและทนทาน

ด้วยนวัตกรรมน้ำยาผสมคอนกรีตและน้ำยากันซึมจากซิก้า จะช่วยให้งานก่อสร้างคอนกรีตมีอายุการใช้งานที่ยาวนานโดยที่ไม่ต้องมีการบำรุงรักษามาก ทำให้มีต้นทุนตลอดอายุการใช้งานที่ต่ำแต่ความปลอดภัยและความยั่งยืนนี้มหาศาล

Man with a train tunnel in the background

เทคโนโลยีการลดน้ำ: ผลิตคอนกรีตให้มีความแข็งแรงและยั่งยืนมากขึ้น

สำหรับซิก้าแล้ว การลดการใช้ทรัพยากรทั้งในการผลิตผลิตภัณฑ์ และสำหรับผู้ใช้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ซิก้าพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะเพิ่มความยั่งยืนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบ ขอบคุณ น้ำยาผสมคอนกรีตประเภทลดน้ำของซิก้า ที่ช่วยโลกประหยัดน้ำที่ใช้ในการผลิตคอนกรีต ได้มากกว่า 6 พันล้านลิตร ต่อปี

น้ำยาซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ของซิก้า ช่วยลดปริมาณน้ำที่ใช้ในการผลิตคอนกรีตได้มากถึง 40% ในขณะที่ค่ากำลังอัดของคอนกรีตยังคงสูงเหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างในงานตึกสูง น้ำยาซิก้าก็ช่วยก่อให้เกิดความยั่งยืนได้ โดยยอมให้ผนังมีความหนาน้อยลง ใช้วัตถุดิบน้อยลง พื้นที่มากขึ้น ซึ่งไม่ทำให้ความทนทานและความปลอดภัยน้อยลงแม้ต้องเผชิญกับลมที่แรง แผ่นดินไหว หรือสภาพแวดล้อมที่สามารถก่อให้เกิดการกัดกร่อน

น้ำยาซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์เจเนอเรชันใหม่ที่มีชีวภาพเป็นส่วนประกอบของซิก้า ช่วยลดปริมาณน้ำที่ใช้ในการผลิตคอนกรีตได้มากและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ซิก้าจะยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์น้ำยาผลิตคอนกรีต และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อทรัพยากรสำหรับใช้ในงานก่อสร้างมากขึ้นไปเรื่อยๆ

Woman with a city of high-rise buildings in the background

คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความหลากหลายของคอนกรีต

ด้วยการใช้งานที่หลากหลาย คอนกรีตจึงเป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก ซิก้าพัฒนาและจำหน่ายน้ำยาผสมคอนกรีตและสารผสมแบบครบวงจรสำหรับการผลิตคอนกรีต ซีเมนต์ และมอร์ตาร์

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ช่วยเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะของคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แห้งและแข็งตัวแล้ว ซึ่งได้แก่ ความสามารถในการเทและทำงาน ความสามารถในการกันซึม ความทนทาน เร่งการพัฒนากำลังอัดคอนกรีตทั้งในช่วงต้นและช่วงปลาย
ยกตัวอย่าง การก่อสร้างอาคารสูงในเขตเมืองที่มีประชากรหนาแน่น เมื่อใช้น้ำยาผสมคอนกรีตจากซิก้า มั่นใจได้ว่าสามารถลดปริมาณการใช้น้ำในการผลิตคอนกรีตได้ในขณะที่คอนกรีตมีค่ากำลังอัดสูง คอนกรีตมีคุณสมบัติหน่วงการก่อตัว ผู้ผลิตสามารถส่งคอนกรีตในโครงการที่อยู่ในระยะทางไกลได้โดยที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัวก่อนเทคอนกรีต สามารถปั๊มคอนกรีตไปยังหน้างานตึกสูงหลายชั้นที่มีความสูงกว่าร้อยเมตร คอนกรีตแห้งตัวไว และมีค่ากำลังอัดสูง และทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ได้คอนกรีตที่ทนทานและปลอดภัย

Woman with concrete office building in the background

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานกันซึม

ในทุก ๆ วัน ตึกและอาคารต้องเผชิญกับความผันผวนของระดับความชื้น และอุณหภูมิที่รุนแรง ซึ่งมีส่วนทำให้อาคารเสื่อมสภาพ ซิก้ามีผลิตภัณฑ์และระบบกันซึมที่สามารถปกป้องโครงสร้างและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์และระบบกันซึม คือจุดเริ่มต้นของซิก้าในปี พ.ศ. 2453

ซิก้าเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีและการใช้งานใหม่ ๆ มากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และในปัจจุบัน ซิก้ามีเทคโนโลยีที่หลากหลายครอบคลุมงานกันซึมชั้นใต้ดินและบนดิน ตัวอย่างเช่น นวัตกรรมน้ำยากันซึมที่ช่วยให้คอนกรีตมีความทึบน้ำ ยาแนวกันซึมรอยต่อที่มีประสิทธิภาพสูง มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ซิก้าจะช่วยปกป้องโครงสร้างของอาคารไม่ให้เกิดความเสียหายและต้องเสียเงินมากมายในการซ่อมแซม นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ระบบกันซึมของซิก้า แข็งแรง ทนทาน และติดตั้งง่าย และยังเป็นระบบกันซึมที่ยั่งยืนด้วยต้นทุนโดยรวมที่ต่ำ

Man and woman with building in the background

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานกันซึมหลังคา

ซิก้าเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านระบบกันซึมหลังคามากว่า 55 ปี ผลิตภัณฑ์ซิก้าได้รับการยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ซิก้ามีผลิตภัณฑ์และระบบกันซึมหลังคาที่หลากหลายครอบคลุมทุกการใช้งานสำหรับหลังคาเรียบ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นยางกันซึมชนิดยืดหยุ่น และกันซึมชนิดทาเคลือบ

ในปัจจุบันนี้ ความต้องการผลิตภัณฑ์และระบบกันซึมหลังคาที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ระบบกันซึมหลังคาเขียวชั้นนำของโลกจากซิก้าช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศและลดอุณหภูมิในเมืองต่าง ๆ ให้ต่ำลงได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ผลิตภัณฑ์ซิก้าสามารถดูดซับความร้อนได้ อากาศไม่ร้อนก็ไม่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการเปิดเครื่องปรับอากาศลดลง

ทั้งหมดนี้ทำให้ผลิตภัณฑ์กันซึมหลังคาของซิก้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนด้วยข้อดีและประโยชน์ที่ไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับน้ำที่เกิดจากพายุฝน เป็นฉนวนกันเสียงที่มีประสิทธิภาพ และความสวยงามด้านสถาปัตยกรรม

Green roofs among high-rise buildings with woman in front

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานตกแต่งอาคารและปูกระเบื้อง

การเปลี่ยนแปลงชนบทสู่ความเป็นเมือง เราต้องสร้างตึกและอาคารให้มีความยั่งยืน ใช้แผ่นฉนวนกันความร้อนติดตั้งเพิ่มในผนังด้านในอาคารบริเวณที่มีแสงแดดส่องตลอดเวลา เพื่อลดอุณหภูมิอากาศภายในอาคารให้เย็นลง และสามารถประหยัดไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีการซ่อมแซมและบูรณะที่อยู่อาศัยมากขึ้น ซึ่งเหล่านี้จำเป็นต้องมีแนวทางแก้ปัญหาและผลิตภัณฑ์สำหรับการตกแต่งอาคารที่ล้ำสมัย

ซิก้ามีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกการใช้งานสำหรับงานตกแต่งอาคาร เช่น กาวติดกระเบื้องและกาวยาแนว ระบบกันซึมใต้กระเบื้องและการลดเสียงรบกวน ผลิตภัณฑ์สำหรับการซ่อมแซมและตกแต่งผิวคอนกรีต และระบบฉนวนกันความร้อนในอาคาร

ตัวอย่างเช่น มอร์ตาร์สำหรับผนังอาคารที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเรา ที่ช่วยป้องกันและต้านทานต่ออากาศทุกสภาพและด้วยเหตุนี้จึงมั่นใจได้ว่าจะมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน ภายในอาคาร เราก็มีผลิตภัณฑ์สำหรับงานตกแต่งผนังภายในให้ผนังดูเนียน เรียบ และสวย สำหรับพื้นที่เปียก เช่น ห้องน้ำหรือห้องอาบน้ำ เรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรที่ช่วยให้สามารถออกแบบการใช้งานและเพิ่มความสวยงามได้

Woman with a hall in the background

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานพื้นอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์งานพื้นของซิก้าครอบคลุมถึงระบบเคลือบผิวของพื้นทุกประเภท และปูนขัด ที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อปกป้อง เตรียมพื้นผิว และตกแต่งพื้นผิวของพื้นให้สวยงามมากขึ้น ผลิตภัณฑ์สำหรับงานพื้นประเภทไร้รอยต่อของซิก้า ผ่านและตรงตามข้อกำหนดสูงสุดทั้งระบบพื้นอุตสาหกรรมและระบบพื้นตกแต่งเพื่อความสวยงาม (อาคารพาณิชย์)

จำนวนตึกอาคารที่ต้องบูรณาการและโครงการรื้อถอนสร้างใหม่ที่เพิ่มมากขึ้นและต้องการงานเสร็จไว ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับงานซ่อมแซมกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญมากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์เคลือบพื้นที่บ่มและแข็งตัวเร็วเพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นเก่าที่มีอยู่เดิม

เทคโนโลยีของซิก้า ช่วยให้ทำงานง่ายและงานเสร็จไว สามารถลดเวลาในการหยุดเพื่อซ่อมบำรุงซึ่งมั่นใจได้ว่าพื้นจะกลับมาเปิดใช้งานได้เป็นอย่างดีอีกครั้งในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โรงงานสามารถผลิตและส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ทันเวลาโดยไม่ติดปัญหา บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเร็ว นอกจากนี้ ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมตลอดอายุการใช้งานเพราะผลิตภัณฑ์ของเรามีผิวหน้าที่แข็งแกร่งสวยงามและทนทานต่อการสึกหรอได้ดีมาก

Man with a parking garage in the background

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานยาแนวและยึดติด

โครงสร้างและบริเวณใดที่เสี่ยงต่อน้ำรั่วซึมได้มากที่สุด คำตอบคือรอยต่อระหว่างวัสดุ 2 ชิ้น การใช้กาวยาแนวรอยต่อที่ถูกต้องและมีคุณภาพ และการนำไปใช้งานอย่างถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ จะทำให้เราได้อาคารและโครงสร้างที่แน่นหนา ยั่งยืน ตลอดอายุการใช้งาน

ซิก้ามีผลิตภัณฑ์สำหรับงานยาแนวรอยต่อและยึดติด ชนิดยืดหยุ่น คุณภาพสูง ที่หลากหลาย ตอบสนองทุกความต้องการในงานก่อสร้างอาคาร ได้แก่ งานยาแนวรอยต่อที่มีการเคลื่อนตัวและรอยต่อโครงสร้างทั่วไปที่ช่วยให้ Façade หรือองค์ประกอบด้านหน้าอาคารทนทานต่อทุกสภาพอากาศ การปูพื้นไม้ด้วยกาวติดพื้นไม้ซิก้าที่ช่วยลดเสียงรบกวน การยาแนวรอยต่อพื้นสนามบิน และการยาแนวรอยต่อกันไฟและป้องกันควันลาม

กาวยาแนวรอยต่อที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงของซิก้า ช่วยให้ตึกอาคารมีอายุการใช้งานยาวนานและยั่งยืน ฉนวนกันความร้อนที่ดีเยี่ยมช่วยให้สามารถจัดการความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงานด้วยการใช้เครื่องปรับอากาศน้อยลง ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทั่วไปได้เป็นอย่างดี

City by hillside with high-rise buildings, man in front

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานซ่อมแซมอาคาร และโครงสร้างพื้นฐาน

ซิก้าพัฒนาและเป็นผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์สำหรับงานซ่อมแซม งานสร้างใหม่ และงานป้องกันคอนกรีตไม่ให้ผุพังหรือเกิดความเสียหาย ในช่วงเวลาที่การขาดแคลนทรัพยากรและต้นทุนทางเศรษฐกิจได้กลายเป็นปัจจัยหลักสำหรับการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ซิก้ามุ่งมั่นและใช้ตรรกะความยั่งยืนเป็นตัวขับเคลื่อน ผลิตภัณฑ์สำหรับงานซ่อมแซมของเราช่วยยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและเพิ่มความปลอดภัยให้กับอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน

การซ่อมแซมและการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถปกป้องความเสียหายอันเกิดจากการกัดกร่อน นอกจากนี้ยังสามารถคงรูปลักษณ์และให้ความรู้สึกของวัสดุเดิมไว้ได้ด้วยหากต้องการ ซึ่งจะช่วยให้มีความสวยงาม ยั่งยืน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม การลดปริมาณการใช้วัสดุ และลดความถี่ในการบูรณะซ่อมแซม จะช่วยให้เราสามารถบริหารต้นทุนได้ดีตลอดอายุการใช้งาน และยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Motorway viaduct in a green area with hills and Sika Man in front

กาวสำหรับงานอุตสาหกรรมพลังงานลม

กาวยึดติดใบพัดกังหันลมที่มีกำลังสูงของซิก้ามีเนื้อที่เหนียวเป็นพิเศษและทนทานต่อการแตกร้าว ทำให้สามารถนำมาติดและผลิตใบพัดกังหันลมที่มีขนาดใหญ่ซึ่งรับกระแสลมได้ดี ใบพัดกังหันลมจะมีอายุการใช้งานยาวนานถึงแม้จะติดตั้งในสภาพอากาศที่รุนแรงและแตกต่างกันไป สำหรับกังหันลมนอกชายฝั่งที่ต้องเผชิญกับคลื่นมรสุม พายุ สภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่รุนแรงและไม่อาจคาดเดาได้ ซิก้ายังมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถรองรับปัญหาและความท้าทายของสภาพอากาศทางทะเลที่รุนแรงขึ้น ถึงแม้กังหันจะติดแน่นแต่กังหันก็ต้องการการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมอย่างสม่ำเสมอ

ซิก้ามีผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามมาตรฐานสูงสุดสำหรับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่กลับมาดูสวยงามและเรียบร้อยภายในเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง เทคโนโลยีนี้เป็นเครื่องพิสูจน์และได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตกังหันลมชั้นนำของโลกมากว่า 25 ปี  – ซิก้าส่งเสริมให้เกิดความกล้าหาญที่จะคิดค้นแนวทางแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ

Wind Turbines over the hills with a man in front