ไม่ว่าจะสร้างสะพาน สนามบิน หรือบ้านหลังใหม่ ปัจจัยหลักที่ต้องคำนึงและตระหนักคือ ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด และมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับใช้ในการก่อสร้างเพื่อให้ได้โครงสร้างที่แข็งแรง และงานเสร็จเร็ว ทั้งนี้ราคาของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ต้องเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วย วางใจและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ซิก้า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง สามารถใช้ในงานสร้าง ตั้งแต่งานชั้นใต้ดินจนถึงงานหลังคา