Sika ยึดมั่นในคุณภาพ นวัตกรรม และการบริการลูกค้า - Building Trust

เป้าหมายของ Sika

เป้าหมายของ Sika คือ การมุ่งหวังที่จะพบกับความท้าทายในอนาคตโดยการจัดหาโซลูชั่นที่เชื่อถือได้ นวัตกรรม และความยั่งยืนในระยะยาวสำหรับการก่อสร้าง อาคาร และอุตสาหกรรมการผลิต เราจัดหาสิ่งที่มีคุณภาพในทุกๆ ด้านที่เราทำ เพื่อให้พนักงานของเรา ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย

แบรนด์ Sika

ชื่อ Sika สร้างสรรค์หลายสิ่งหลายอย่าง ความมั่นคง ความต่อเนื่อง นวัตกรรม คิดล่วงหน้า ยั่งยืน เชื่อถือได้ นี่คือคำบางคำที่ผู้คนเชื่อมโยงกับแบรนด์ ลูกค้าทั่วโลกรู้ดีว่าพวกเขาจะได้รับคุณภาพและบริการทุกที่ที่เห็นโลโก้ Sika Kaspar Winkler ผู้ก่อตั้ง Sika ได้ตั้งชื่อและออกแบบโลโก้ Sika เมื่อกว่าศตวรรษที่ผ่านมา สีเหลืองสดใสทำให้นึกถึงสถานที่ก่อสร้างที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Sika เครื่องหมายการค้าของ Sika ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าในระหว่างการขยายธุรกิจของกลุ่ม Sika ที่ยาวนานหลายทศวรรษ

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

เนื่องจากการรับรู้อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับแบรนด์ Sika โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องหมายการค้า บริษัทจึงจัดลำดับความสำคัญและแนวปฏิบัติของการใช้โลโก้ ภาพลักษณ์ขององค์กรที่สอดคล้องกันและเป็นมาตรฐาน และยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านั้น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้ลอกเลียนแบบทางอุตสาหกรรมจำนวนมากพยายามที่จะเลียนแบบแบรนด์ Sika ซึ่งเน้นย้ำถึงมูลค่ามหาศาลที่จับต้องไม่ได้
แบรนด์ของ Sika และเครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์ของ Sika เช่น Sika® ViscoCrete®, SikaBond® หรือ Sikaflex® ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ดังนั้นบทบาทที่สำคัญของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในฐานะงานด้านการจัดการจึงมีผลทั้งในระดับกลุ่มและระดับท้องถิ่น โดยรวมแล้วปี 2565 Sika จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 10,258 รายการ ใน 153 ประเทศ ได้ตรวจสอบเครื่องหมายการค้าอย่างต่อเนื่องและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเหมาะสมในกรณีที่มีการละเมิด

เอกลักษณ์ขององค์กร

เอกลักษณ์องค์กรที่แข็งแกร่งของ Sika ทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทมีภาพลักษณ์ที่มั่นคงและทันสมัย จุดมุ่งหมายของเอกลักษณ์องค์กร คือ การบรรลุจุดยืนที่ชัดเจนของแบรนด์ตามแนวทางการออกแบบองค์กรที่เหมือนกัน แพลตฟอร์มที่จะรวบรวมประสบการณ์ผู้ใช้ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาแบรนด์ หลักเกณฑ์การใช้แบรนด์ร่วมช่วยให้เกิดกระบวนการบูรณาการแบรนด์ที่มั่นคงสำหรับบริษัทและแบรนด์ทั้งหมดที่ได้มา

วัฒนธรรมองค์กร - ส่งผลทั้งภายนอกและภายใน

Sika Ghana Team

คุณลักษณะของแบรนด์ Sika คือ การเป็นผู้บุกเบิก เน้นทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่น ปัจจุบันคุณลักษณะเหล่านี้ทำให้เห็นภาพวัฒนธรรมองค์กรของ Sika ได้อย่างชัดเจน Sika Spirit ครอบคลุมถึงเรื่องคุณธรรม ซึ่งจะพบได้ในสถานที่ตั้งของ Sika ทุกแห่งในโลก องค์ประกอบของ Sika Spirit ได้แก่ การทำงานร่วมกัน ความชอบ ความมีไหวพริบ ความคิดของผู้ประกอบการ แรงผลักดัน และครอบครัว ซึ่งพบไม่บ่อยนักในบริษัทขนาดใหญ่

Building Trust

Sika ประสบความสําเร็จในการรวมสโลแกน "Building Trust" เข้าไว้ในกลยุทธ์การสื่อสาของบริษัทฯ ความหมายของคำกล่าวอ้างนี้ต่อแบรนด์ Sika สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้:


"เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ คือ ธุรกิจของเรา และความไว้วางใจ คือ รากฐานของความสำเร็จ กว่าทศวรรษเรามุ่งเน้นคุณภาพของสินค้า พร้อมทั้งนำจิตวิญญาณแห่งการคิดค้นสิ่งใหม่มาสู่อุตสาหกรรมของเราอย่างต่อเนื่อง
เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบโซลูชั่นที่เชื่อถือได้ นวัตถกรรม และแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืนให้แก่ลูกค้าของเราสำหรับงานก่อสร้าง อาคาร และอุตสาหกรรมการผลิต สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและผลจากความสามารถหลักของซิก้าอย่างเต็มรูปแบบ ได้แก่ งานยาแนว งานยึดติด, งานลดเสียงรบกวน, งานเสริมแรง งานซ่อมแซมและป้องกันคอนกรีต ด้วยความมุ่งมั่น และความท้าทายในอนาคตของลูกค้าและคู่ค้าของเรา เรานำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ พร้อมด้วยมูลค่าเพิ่ม การบริการที่ครอบคลุม คำตอบจากผู้เชี่ยวชาญ การฝึกอบรมอย่างดี และโซลูชันที่ออกแบบเฉพาะลูกค้า
เราภูมิใจในความสําเร็จ และกระตือรือร้นที่จะพิสูจน์ตัวเองว่า ซิก้านำเสนอสิ่งที่มีคุณภาพที่คุณสามารถพึ่งพาได้

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
แรงบันดาลใจจากนวัตกรรม
Building Trust.”