ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์รวมข้อมูลโครงการอ้างอิงซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์จากซิก้า ประเทศไทย และซิก้าทั่วโลก พบกับโครงการต่างๆ ที่ซิก้าได้นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย รวมทั้งความรู้ความชำนาญจากกรณีที่ศึกษาตั้งแต่ชั้นใต้ดินถึงหลังคา