เคมีสำหรับเสียบเหล็กและเชื่อมประสาน ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้เหมาะสำหรับการใช้ในพื้นที่ที่ต้องการรับน้ำหนักได้สูง โดยเนื้อกาวจะผสานเข้ากับเหล็กเส้น และขยายตัวเข้ากับรอยต่อโดยรอบ สามารถยึดติดเหล็กเส้นในระยะที่มีความถี่ใกล้กันได้

เคมีเสียบเหล็ก มีข้อดีหลายประการ

เคมีสำหรับเสียบเหล็กและเชื่อมประสานประเภทเรซิ่น มีคุณสมบัติที่ดีกว่าการยึดติดด้วยพุกเหล็ก

  • สารเคมีเติมเต็มช่องว่าง
  • มีสารป้องกันการกัดกร่อน 
  • ประสิทธิภาพด้านการบริหารต้นทุนดีขึ้น
  • ความยืดหยุ่นตลอดความยาวของสลักเกลียวสูง
  • ไม่เกิดการขยายตัว และการแตกร้าวของพื้นผิว

ซอฟต์แวร์คำนวณ Sika AnchorFix®

เคมีเสียบเหล็กใช้งานได้หลากหลาย:

  • บริเวณที่ระยะความห่างถี่
  • บริเวณที่ระยะขอบชิด
  • บริเวณที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางและความลึกแตกต่างกัน
ดาวน์โหลด

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานเสียบเหล็ก

ตัวอย่างการใช้งาน

Bolts anchored into concrete with Sika AnchorFix anchoring adhesive
Bolts anchored into concrete with Sika AnchorFix anchoring adhesive
Bolts anchored into concrete bridge structure with Sika AnchorFix anchoring adhesive
Satellite dish anchored into concrete wall with Sika AnchorFix anchoring adhesive