กาวสำหรับยึดติดและเชื่อมประสานถูกออกขึ้นเพื่อให้เหมาะสำหรับการใช้ในพื้นที่ต้องการรับน้ำหนักได้สูง โดยเนื้อกาวจะผสานเข้ากับเหล็กเส้นและขยายตัวเข้ากับรอยต่อโดยรอบ สามารถยึดติดเหล็กเส้นในระยะที่มีความถี่ใกล้กันได้

กาวสำหรับยึดติดเหล็กเสริม มีข้อดีหลายประการ

กาวยึดติดและเชื่อมประสานประเภทเรซิน มีคุณสมบัติที่ดีกว่าการยึดติดด้วยพุกเหล็ก

  • สารเคมีเติมเต็มช่องว่าง
  • มีสารป้องกันการกัดกร่อน 
  • ประสิทธิภาพด้านการบริหารต้นทุนดีขึ้น
  • ความยืดหยุ่นตลอดความยาวของสลักเกลียวสูง
  • ไม่เกิดการขยายตัว และการแตกร้าวของพื้นผิว

กาวยึดติดเหล็กเสริม:

  • ยึดเกาะกับพื้นผิวที่มีรูพรุน
  • บริเวณที่ระยะความห่างถี่
  • บริเวณที่ระยะขอบชิด
  • บริเวณที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางและความลึกแตกต่างกัน

ดาวน์โหลด

ผลิตภัณฑ์กาวสำหรับยึดติดเหล็กเสริม

งานยึดเหล็กเสริมและสลักเกลียว

ตัวอย่างการใช้งาน

Bolts anchored into concrete with Sika AnchorFix anchoring adhesive
Bolts anchored into concrete with Sika AnchorFix anchoring adhesive
Bolts anchored into concrete bridge structure with Sika AnchorFix anchoring adhesive
Satellite dish anchored into concrete wall with Sika AnchorFix anchoring adhesive