ยาแนวรอยต่อ หรือที่เรียกว่าซีแลนท์ เป็นการปิดรอยต่อหรืออุดแนวรอยต่อระหว่างวัสดุ ซึ่งอาจเป็นวัสดุชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกัน และตำแหน่งของรอยต่ออาจแตกต่างกัน การยาแนวรอยต่อช่วยป้องกันฝุ่นละออง และการซึมผ่านของน้ำ รอยต่อต้องรองรับการเคลื่อนไหวของวัสดุเท่าที่จำเป็นได้โดยไม่แตกร้าว
ผลิตภัณฑ์ยาแนวรอยต่อซิก้า มีประสิทธิภาพสูงและทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สำหรับงานรอยต่อโครงสร้าง และการปิดรอยต่อในการตกแต่งเพื่อความสวยงาม เช่น ขอบหน้าต่างอลูมิเนียม รอยต่อวงกบประตู-หน้าต่างกับผนัง รอยต่อสุขภัณฑ์ เทปปิดรอยต่อหลังคา ยาแนวรอยต่อพื้น เป็นต้น การเลือกวัสดุยาแนวรอยต่อควรให้ตรงกับการใช้งาน ซึ่งต้องคำนึงถึงลักษณะพื้นผิวของวัสดุ และพื้นที่ที่จะทำการยาแนว

ทำไมการยาแนวถึงเป็นสิ่งสำคัญ

ถึงแม้ว่าส่วนประกอบของโครงสร้างอาคาร เช่น แผ่นคอนกรีต กรอบกระจก แผ่นหลังคา หรือแผ่นเหล็ก จะไม่นำความชื้นหรืออากาศเข้าสู่ตัวอาคาร แต่รอยต่อของวัสดุจะเป็นจุดที่น้ำหรืออากาศสามารถรั่วซึมเข้าสู่อาคารได้ การเลือกวัสดุยาแนวรอยต่อคุณภาพสูงและใช้งานอย่างถูกต้อง จะทำให้อาคารหรือโครงสร้างอยู่คงทนตลอดอายุการใช้งาน

ยาแนวรอยต่อ

ข้อดี ของผลิตภัณฑ์ยาแนวรอยต่อซิก้า

  • ผลิตภัณฑ์ยาแนวรอยต่อซิก้า ยึดเกาะได้ดีกับวัสดุหลายประเภท เช่น คอนกรีต อิฐก่อ ไม้ทาสี อลูมิเนียมเคลือบ เหล็ก หรือพีวีซี เช่น งานยาแนวกรอบหน้าต่าง ประตู และงานยาแนวรอยต่ออื่น ๆ
  • ผลิตภัณฑ์ยาแนวรอยต่อ ใช้ยาแนวรอยต่อฟาซาด (เปลือกอาคาร) และโครงสร้างภายในอาคาร อย่างไรก็ดี สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) และส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ยาแนวอื่น ๆ เช่น สารพาทาเลต สารเร่งปฏิกิริยาดีบุก และไอโซไซยาเนต อาจเป็นประเด็นที่สำคัญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อบังคับท้องถิ่นหรือข้อกำหนดของอาคารสีเขียวของแต่ละประเทศ ที่ซิก้า เรามีผลิตภัณฑ์ยาแนวรอยต่อ และน้ำยารองพื้นที่ตรงกับข้อกำหนดและผ่านการรับรองมาตรฐาน
  • ผลิตภัณฑ์ยาแนวรอยต่อซิก้าเป็นที่นิยม และใช้กันแพร่หลายในการยาแนวรอยต่อโครงสร้างทั่วไปภายในอาคาร สามารถรองรับการเคลื่อนตัวสูง และมีแรงยึดเกาะดีกว่ายาแนวประเภทอะคริลิก นอกจากนี้ยังสามารถทาสีทับได้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงสร้างไม้ รอยต่อจะมีการเคลื่อนตัวที่สูงกว่าโครงสร้างอื่น ๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของความชื้นตามฤดูกาล
  • รอยต่อโครงสร้างทั่วไปในงานก่อสร้าง รอยต่อที่ยังมีการเคลื่อนตัว ซิก้ามีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกการใช้งาน ซึ่งรวมถึง ยาแนวชนิดบวมน้ำ  แผ่นยางกันซึมพีวีซี และเทปกาวกันซึม คุณภาพสูง สำหรับปิดรอยต่อที่ตอบสนองทุกความต้องการ

ประสบการณ์

ซิก้ามีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ยาแนวรอยต่อมาอย่างยาวนานในงานที่หลากหลาย ตั้งแต่งานยาแนวรอยต่ออาคารภายนอก การตกแต่งภายใน จนถึงงานรอยต่อโครงสร้างชั้นใต้ดิน และงานรอยต่อทุกประเภทที่ต้องการการกันซึม ผลิตภัณฑ์ซิก้าเกิดจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หลายปีของเรา ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาสินค้าที่โดดเด่น การปรับตัวอย่างต่อเนื่อง และการปรับปรุงวัตถุดิบในการผลิตสินค้า กระบวนการผลิต และสถานที่ผลิตให้ทันสมัย

คำแนะนำในการเลือกใช้วัสดุยาแนวรอยต่อ

ลักษณะของพื้นผิว
  • พื้นผิวที่ไม่มีรูพรุน เช่น แก้ว กระจก เหล็ก อลูมิเนียม โลหะอื่นๆ พีวีซีขึ้นรูปแข็ง และโพลีสไตรีน ควรเลือกใช้กาวยาแนวซิลิโคน  (Silicone)
  • พื้นผิวที่มีรูพรุน เช่น ไม้ คอนกรีต ปูน อิฐ หิน กระเบื้อง ไฟเบอร์ซีเมนต์ และพลาสเตอร์บอร์ด ควรเลือกใช้กาวยาแนวโพลียูรีเทน (Poly Urethane)
พื้นที่ใช้งาน
  • ภายในอาคารที่ไม่โดนแสงแดด และไม่เปียกชื้น งานอุดรอยต่อและตกแต่งภายในที่มีการขัดแต่งผิวงานและทาสีทับ เช่น อุดรอยร้าวที่ผนังก่อนทำสี ควรเลือกใช้กาวยาแนวอะคริลิก (Acrylic)
  • ภายในหรือภายนอกอาคาร พื้นที่ที่โดนแสงแดด และเปียกชื้น งานอุดรอยต่อและตกแต่งที่ไม่ทาสีทับ เช่น งานยาแนวกระจก งานยาแนวสุขภัณฑ์ และยาแนวท็อปเคาน์เตอร์ในห้องครัว ควรเลือกใช้กาวยาแนวซิลิโคน (Silicone)
  • ภายในหรือภายนอกอาคาร รอยต่อที่มีการเคลื่อนตัวสูง งานอุดรอยต่อและตกแต่งที่มีการทาสีทับ เช่น รอยต่อระหว่างโครงสร้างของอาคาร แผ่นพรีคาสท์ คอนกรีต ปิดรอยต่อเมทัลชีท รอยต่อกระเบื้องหลังคา เป็นต้น ควรเลือกใช้กาวยาแนวโพลียูรีเทน (Poly Urethane)
รอยต่อที่มีขนาดกว้าง และรอยต่อกันน้ำซึม

สำหรับรอยต่อที่มีขนาดกว้างมากเกินกว่าที่จะใช้กาวยาแนวรอยต่อได้ และรอยต่อที่ต้องการกันน้ำรั่วซึมบริเวณโครงสร้าง ควรเลือกใช้ แผ่นปิดรอยต่อหรือเทปกาวกันซึม แผ่นยางกันซึมพีวีซี หรือแถบยางบวมน้ำ ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือข้อจำกัดของหน้างาน 

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์โฟมอุดรอยรั่วหรือสเปรย์พียูโฟม ใช้สำหรับอุดรูโพรงหรือช่องว่าง ซึ่งสามารถตัดแต่งแล้วทาสีทับได้ เช่น รูโพรงรอบท่อหรือทางเดินท่อ รอยต่อรอบวงกบประตูหรือหน้าต่าง รูโพรงบริเวณโครงหลังคา ช่องว่างรอบเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น