ยาแนวรอยต่อ หรือซีแลนท์ เป็นการปิดรอยต่อหรืออุดแนวรอยต่อระหว่างวัสดุ ซึ่งอาจเป็นวัสดุชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกัน ตำแหน่งของรอยต่อที่แตกต่างกัน การยาแนวรอยต่อช่วยป้องกันฝุ่นละออง และการซึมผ่านของน้ำ รอยต่อต้องรองรับการเคลื่อนไหวของวัสดุเท่าที่จำเป็นได้โดยไม่แตกร้าว
ผลิตภัณฑ์ยาแนวรอยต่อซิก้า มีประสิทธิภาพสูงและทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สำหรับงานรอยต่อโครงสร้าง และการปิดรอยต่อในการตกแต่งเพื่อความสวยงาม เช่น ขอบหน้าต่างอลูมิเนียม รอยต่อวงกบประตู-หน้าต่างกับผนัง รอยต่อสุขภัณฑ์ เทปปิดรอยต่อหลังคา ยาแนวรอยต่อพื้น เป็นต้น การเลือกวัสดุยาแนวรอยต่อควรให้ตรงกับการใช้งาน ซึ่งต้องคำนึงถึงลักษณะพื้นผิวของวัสดุ และพื้นที่ที่จะทำการยาแนว

ทำไมการยาแนวถึงเป็นสิ่งสำคัญ

ถึงแม้ว่าส่วนประกอบของโครงสร้างอาคาร เช่น แผ่นคอนกรีต กรอบกระจก แผ่นหลังคา หรือแผ่นเหล็ก จะไม่นำความชื้นหรืออากาศเข้าสู่ตัวอาคาร แต่รอยต่อของวัสดุจะเป็นจุดที่น้ำหรืออากาศสามารถรั่วซึมเข้าสู่อาคารได้ การเลือกวัสดุยาแนวรอยต่อคุณภาพสูงและใช้งานอย่างถูกต้อง จะทำให้อาคารหรือโครงสร้างอยู่คงทนอยู่ตลอดอายุการใช้งาน

ยาแนวรอยต่อ

ข้อดี ของผลิตภัณฑ์ยาแนวรอยต่อซิก้า

  • ผลิตภัณฑ์ปิดรอยต่อของซิก้ามีหลากหลายประเภท เช่น โพลียูรีเทนยาแนว  ซิลิโคนยาแนว อะคริลิคยาแนว  โพลียูรีเทนโฟม  เทปกาวบิทูเมน  แผ่นยางกันน้ำซึม โดยแต่ละประเภทเหมาะสมกับงานที่ต่างกัน
  • ผลิตภัณฑ์กาวยาแนวของซิก้ามีประสิทธิภาพสูง ยึดเกาะได้ดีกับวัสดุที่หลากหลายชนิด เช่น คอนกรีต อิฐก่อ ไม้ วัสดุทาสี อลูมิเนียมชุบหรือเคลือบสังกะสี เหล็ก หรือพีวีซี ซึ่งวัสดุต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบในงานก่อสร้าง มีความทนทานต่อสภาพอากาศ 
  • กาวยาแนวซิก้าใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร ซิก้ามีผลิตภัณฑ์กาวยาแนวรอยต่อที่ปล่อยสารระเหยในปริมาณต่ำ (Low VOCs) ที่เป็นไปตามมาตรฐานอาคารเขียว 
  • ผลิตภัณฑ์กาวยาแนวของซิก้าครอบคลุมสำหรับการใช้งาน เช่น ยาแนวที่รองรับการเคลื่อนตัวสูง  ยาแนวบริเวณพื้นที่ที่สัมผัสกับน้ำ  พื้นที่ที่ต้องการความทนทานต่อแรงกล ทนต่อสารเคมี  หรือยาแนวชนิดทนไฟและป้องกันควันลาม

ซิก้ามีประสบการณ์ยาวนานในด้านงานยาแนวรอยต่อ ตั้งแต่ภายนอกอาคาร การตกแต่งภายใน ไปจนถึงโครงสร้างใต้ดิน รวมทั้งกันซึมสำหรับรอยต่อโครงสร้าง ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของซิก้ามาจากการสั่งสมประสบการณ์ ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา การปรับตัวและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถเข้ากันได้กับวัสดุ และวิธีการก่อสร้างที่ทันสมัย ซิก้ามีสาขาอยู่ทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ เราจึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และข้อกำหนดในแต่ละท้องถิ่นได้ทุกโครงการ

คำแนะนำในการเลือกใช้วัสดุยาแนวรอยต่อ

พื้นผิวที่ไม่มีรูพรุน

สำหรับพื้นผิวที่ไม่มีรูพรุน เช่น โลหะ แก้ว กระจก ควรเลือกใช้ ซิลิโคนยาแนวของซิก้า

พื้นผิวที่มีรูพรุน

สำหรับพื้นผิวที่มีรูพรุน เช่น คอนกรีต อิฐ ควรเลือกใช้ โพลียูรีเทนยาแนวของซิก้า

รอยต่อที่มีขนาดกว้าง และรอยต่อกันน้ำซึม

สำหรับรอยต่อที่มีระยะกว้างมาก และรอยต่อกันน้ำรั่วซึมบริเวณโครงสร้าง ควรเลือกใช้ เทปปิดรอยต่อ แผ่นยางกันซึมพีวีซี หรือ แถบยางบวมน้ำ ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือข้อจำกัดของหน้างาน