ซิก้ามีความยินดีที่จะแนะนําซอฟต์แวร์ออกแบบ Sika® CarboDur ® ของเรา ซึ่งเป็นซอฟแวร์ช่วยในการออกแบบ และการทำงานเพื่อเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างคอนกรีตในระบบ FRP ตามมาตรฐานของอเมริกา ACI 440.2

ซอฟต์แวร์ออกแบบ Sika® CarboDur® FRP ฟรี

Free Sika CarboDur software for advanced structural design
  • ซอฟต์แวร์ฟรีสําหรับการออกแบบโครงสร้างขั้นสูง
  • ใช้กับระบบการเสริมกำลังโครงสร้างของซิก้า
  • ใช้เวลาสำหรับการคํานวณที่ซับซ้อนน้อยที่สุด
  • เป็นไปตามมาตรฐาน international structural ระหว่างประเทศ: ACI 440.2R-17 และ ACI 318-14, TR55 และ EUROCODE 2 และตามท้องถิ่น
  • มีการอัพเดทซอฟแวร์อย่างสม่ำเสมอ
  • สามารถใช้งานได้ง่าย
โปรดอ่านอย่างละเอียดก่อนที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์:

โปรแกรมซอฟต์แวร์นี้และผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้งานมีจุดมุ่งหมายการใช้งานโดยผู้ใช้มืออาชีพที่มีความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในการทำงานเท่านั้น ผู้ใช้ต้องตรวจสอบผลก่อนการใช้งาน และคํานึงถึงหน้างาน เงื่อนไขการทำงาน และข้อมูลผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานท้องถิ่นและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ฉันได้ทำการอ่าน เข้าใจและตกลงยอมรับข้อความข้างต้น โดยคลิกด้านล่าง :

ซอฟต์แวร์ใช้งานได้ฟรี ซึ่งหลังจากระยะเวลาทดลองใช้ (15 วัน) คุณจะถูกขอให้กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้งานซอฟต์แวร์

ดูตัวอย่างการคํานวณของซอฟต์แวร์ Sika® CarboDur ® FRP