ซอฟต์แวร์คํานวณ Sika AnchorFix® ตามมาตรฐานยุโรปและสหรัฐอเมริกา สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ซอฟต์แวร์นี้เป็นเครื่องมือที่พัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่ายสำหรับการออกแบบอย่างมืออาชีพ

ซอฟต์แวร์คํานวณ Sika AnchorFix ฟรี

Sika AnchorFix® Calculation Software for chemical anchors
  • ใช้ออกแบบสำหรับการยึดติดและติดตั้งเหล็กเสริม
  • มีให้ใช้หลายภาษา (ปัจจุบันมี 10 ภาษา)
  • ภาพกราฟิก 3D ที่สร้างขึ้นมาจากข้อมูลที่ผู้ใช้ใส่เข้าไป
  • หน่วยระบบเมตริกและเศษส่วน (อิมพีเรียล)
  • อัพเกรดผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
โปรดอ่านอย่างละเอียดก่อนที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์:

โปรแกรมซอฟต์แวร์นี้และผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้งานมีจุดมุ่งหมายการใช้งานโดยผู้ใช้มืออาชีพที่มีความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในการทำงานเท่านั้น ผู้ใช้ต้องตรวจสอบผลก่อนการใช้งาน และคํานึงถึงหน้างาน เงื่อนไขการทำงาน และข้อมูลผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานท้องถิ่นและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนที่เกี่ยวกับการทำงานของซอฟต์แวร์และผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้งาน Sika ไม่รับประกันความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ ความสามารถในการขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ การทำงานของซอฟต์แวร์อยู่บนพื้นฐานของ“ as-is” และ Sika ขอปฏิเสธในการรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานของซอฟต์แวร์และผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้งาน

ฉันได้ทำการอ่าน เข้าใจและตกลงยอมรับข้อความข้างต้น โดยคลิกด้านล่าง :