หลังจากงานโครงสร้างแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญในการก่อสร้าง คือ การปกป้องโครงสร้าง บางทีขั้นตอนนี้อาจเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด การเลือกวัสดุที่คุณจะสามารถไว้วางใจเพื่อรองรับทุกองค์ประกอบจึงมีความสำคัญ การรั่วซึมของน้ำตั้งแต่ชั้นใต้ดินไปจนถึงหลังคา ภัยคุกคามจากไฟที่อาจคาดไม่ถึง หรือผลกระทบจากการกัดกร่อนทีละน้อย ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องปกป้องโครงการที่สร้างขึ้น