หลังจากสร้างเสร็จ ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญในการก่อสร้าง คือ การปกป้องโครงสร้าง ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้ ซิก้าตระหนักดีว่า การเลือกวัสดุที่น่าเชื่อถือ และสามารถรองรับโครงสร้างและปัจจัยต่าง ๆ ได้ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก – ตั้งแต่น้ำจากชั้นใต้ดินไปจนถึงน้ำฝนบนหลังคา ภัยคุกคามจากไฟที่อาจคาดไม่ถึง หรือแม้แต่ผลกระทบที่เกิดจากการกัดกร่อนทีละน้อย ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องทำการปกป้องบ้านหรือสถานที่ที่เราสร้างขึ้นให้เป็นอย่างดี