ปูนเกร้าท์ คือ ปูนทรายผสมเสร็จ ที่เมื่อผสมกับน้ำแล้วจะมีคุณสมบัติการไหลตัวดี สามารถไหลเข้าไปตามซอกมุมต่างๆ โดยทั่วไป มักจะใช้ปูนเกร้าท์ ในงานเทฐานเครื่องจักร งานเทฐานของคอนกรีต งานเทฐานโครงสร้าง งานเทปิดรอยต่อ และซ่อมรูโพรงช่องว่างต่างๆ ในงานคอนกรีต 

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานเกร้าท์ของซิก้า มีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ

คุณภาพ
สูง
ใช้งานง่าย
 • ผสมสำเร็จรูปจากโรงงาน ช่วยให้ได้คุณภาพที่สม่าเสมอ
 • ส่วนประกอบเดียว - เพียงแค่เติมน้ำและผสม
 • ไม่หดตัว
 • ไม่แยกตัวหรือแยกชั้น
 • สามารถเทหรือใช้ปั๊มได้
ความแม่นยำ
สูง
มีความเหลวและไหลตัวดี
 • เติมเต็มทุกช่องว่าง (งานเทฐานเครื่องจักร และฐานคอนกรีต งานฝังยึดสลักเกลียว งานซ่อมรูโพรง ช่องว่างต่างๆ เป็นต้น)
 • รอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป
   
ประสิทธิภาพ
สูง
ยึดเกาะดีเยี่ยมและรับกำลังอัดสูง
 • การไหลตัวดีเยี่ยม
 • สามารถปรับความข้นเหลว โดยลดหรือเพิ่มปริมาณน้ำตามกำหนดได้
 • รับกำลังอัดได้ไว
 • รับน้ำหนัก และทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดี
 • ยึดเกาะดีกับพื้นผิวคอนกรีต
   

ตัวอย่างการใช้งาน

Grouting column base plates with SikaGrout cementitious mortar

งานเทฐานเสาเหล็กและเสาคอนกรีต

Fixing and fastening of bridge balustrade with SikaGrout cementitious mortar

งานเชื่อมรอยต่อแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป

Grouting machine bases with SikaGrout cementitious mortar

งานเทฐานเครื่องจักร

Grouting column base plates with SikaGrout cementitious mortar

งานซ่อมรูโพรงต่างๆ

Cementitious Grouting of pavement with Sika FastFix

งานเทปิดรอยต่อทางเท้า

Rigid bonding with Sikadur adhesive

งานเทยึดติดเสา

 Cementitious grouting of a building wall with SikaCrete

งานซ่อมแซมคอนกรีต

Sikagrout applied by cementitious grouting for fixing benches and arches on the pavement.

งานเทยึดอุปกรณ์ที่ติดตั้งตามถนนและป้ายสัญญาณจราจร

ซิก้า จำหน่ายเกร้าท์ในโครงการหลายประเภท

ซีเมนต์เกร้าท์
Cementitious Grouting of Termsoloar in Spain

งานเกร้าท์ทั่วไป

Turbine

งานเกร้าท์ฐานกังหันลม

Cementitious Grouting of Pavement

งานถนนและทางเดินในสวน

Cementitious Grouting Micro Concrete Plant

งานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต

อีพ๊อกซี่เกร้าท์
Epoxy Grouting

งานเกร้าท์ฐานเครื่องจักรพิเศษ

Fixing tram rail wiht epoxy grouting

งานยึดรางรถไฟ

Epoxy Grouting of Zürich Airport

งานเกร้าท์ที่ต้องการรับกำลังอัด และเปิดใช้งานเร็ว

SikaGrout® นอนชริ้งเกร้าท์ ไหลตัวดี รับกำลังอัดสูง