Sikadur®-42 MP Slow HC TH

อีพ็อกซี่เกร้าท์อเนกประสงค์ 3 ส่วนประกอบ

Sikadur®-42 MP Slow HC TH เป็นอีพ็อกซี่เกร้าท์ 3 ส่วนประกอบ สำหรับใช้งานอเนกประสงค์ ทนต่อความชื้น สามารถใช้งานที่อุณหภูมิระหว่าง +20°C ถึง +40°C.

  • ค่ารับกำลังอัดช่วงต้นสูง
  • ผลิตภัณฑ์เป็นชุด พร้อมใช้งาน
  • ทนต่อความชื้น
  • ไม่หดตัว
  • ทนต่อการกัดกร่อนและสารเคมี
  • ทนต่อความเค้นและแรงกระแทก
  • รับกำลังอัดสูง
  • ทนต่อการสั่นสะเทือนสูง
  • ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำ