ความสําเร็จของซิก้าและความสําเร็จของคุณ

ซิก้าให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม ความมุ่งมั่นพากเพียร และมีความสุขในการทำงานร่วมกัน เราคาดหวังมาก แต่เราก็มีข้อเสนอมากมายที่จะให้คุณเช่นกัน เรามุ่งมั่นที่จะตอบแทนผลงาน และความทุ่มเทผ่านผลตอบแทนที่แข่งขันได้ตามผลงาน และผลประโยชน์เฉพาะแต่ละประเทศ วิธีการที่ทำงานร่วมกันนั้นพิจารณาจากค่านิยมที่ชัดเจน

คุณค่าเป็นพื้นฐาน

ลูกค้ามีความสำคัญสูงสุด
นวัตกรรมที่ท้าทาย
ความยั่งยืนและความซื่อสัตย์
การให้อํานาจและความเคารพ
การบริหารผลลัพธ์

ค่านิยมและหลักการเหล่านี้เป็นคำกล่าวอ้างที่หนักแน่นและได้รับการยอมรับจากพนักงานซิก้าทั่วโลก ดังนั้นวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจ ความโปร่งใส และการเปิดกว้างของเราจึงมีรากฐานที่มั่นคงระดับโลก

Tec Crete is delivering all the concrete for the One Vanderbilt office skyscraper
รูปภาพ: Tec Crete is delivering all the concrete for the One Vanderbilt office skyscraper

ขอบเขตการพัฒนา

ขณะที่เราคาดหวังว่าพนักงานของเราจะบรรลุเป้าหมายที่ตกลงกันไว้ เรายังพิจารณาถึงความยืดหยุ่นในเรื่องการออกแบบงานด้วยเช่นกัน ความเป็นไปได้ในการทำงานระหว่างประเทศ และการทำงานเป็นทีมเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงานที่ซิก้า

Technical Meeting
รูปภาพ: Technical Meeting

ความแข็งแรงและความเชื่อมั่น

ผู้ก่อตั้งสร้างซิก้าบนรากฐานของจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิก และการเป็นผู้ประกอบการ วันนี้ความกล้าที่จะแสวงหานวัตกรรมได้ถูกรวมเข้ากับพลังกำลังแห่งความพากเพียร ซิก้ามุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อรักษาและสร้างงานในระยะยาว

Extending service life of a bridge with Sika solutions
รูปภาพ: Extending service life of a bridge with Sika solutions

ความรับผิดชอบส่วนบุคคล

คุณลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของพนักงานซิก้า คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับความสามารถทางสังคมระดับสูง: สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง และสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ คุณมีความทะเยอทะยานที่จะทำงาน อยากเก่ง และภูมิใจกับผลลัพธ์ของคุณหรือไม่? ถ้าใช่ซิก้าเป็นสถานที่ที่คุณควรอยู่

Sika Egypt – Team Concrete and Waterproofing
รูปภาพ: Sika Egypt – Team Concrete and Waterproofing

บรรยากาศในการทํางาน

ซิก้าส่งเสริมบรรยากาศการดำเนินงานที่พนักงานสามารถพัฒนาตามคุณสมบัติทางวิชาชีพ และความสามารถส่วนบุคคลของพวกเขา – เรามุ่งมั่นเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่สามารถพัฒนานวัตกรรม ประสิทธิภาพ และความเคารพซึ่งกันและกันได้ สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงาน ทำในสิ่งที่ทำได้และทำงานให้ลุล่วง

Tec Crete is delivering all the concrete for the One Vanderbilt office skyscraper
รูปภาพ: Tec Crete is delivering all the concrete for the One Vanderbilt office skyscraper

วิธีใหม่ในการสื่อสาร

วิธีใหม่ในการสื่อสารช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานประสบความสำเร็จในตลาดโลกและสนับสนุนการเติบโตของซิก้า เราใช้โซเชียลมีเดียและพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ทำงานร่วมกัน เช่นอินทราเน็ต ได้แก่ SikaWorld ที่ซิก้าสื่อดิจิทัลมีส่วนช่วยในการสร้าง และเผยแพร่ความรู้ที่แท้จริง และยังถูกนำไปใช้ในกระบวนการสรรหา การฝึกอบรมพนักงาน และการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

Sika Logo
รูปภาพ: Sika Zurich, Switzerland

แบรนด์ซิก้า

แบรนด์ Sika ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่ามีความหมายเหมือนกันกับนวัตกรรม คุณภาพ และบริการ การรวมโลโก้ Sika ของเรากับ 'ความไว้วางใจ' ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่าตลอดเวลาการขยายธุรกิจทั่วโลกของเรา ลูกค้าทั่วโลกมั่นใจได้ว่าจะได้รับคุณภาพ และบริการของซิก้าทุกที่ที่เห็นโลโก้ซิก้า