ที่อยู่
บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จํากัด
700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี
ถนนบางนา-ตราด กม.57
ต.คลองตําหรุ อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : +66 3810 9500
โทรศัพท์ : +66 3821 4286