เดพโก้มีผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการปูกระเบื้อง ไม่ว่าจะกระเบื้องชนิดไหน
พื้นผิวเดิมเป็นอย่างไร และใช้งานในบริเวณใด 

ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องเดพโก้ ใช้งานกับกระเบื้องได้หลากหลายชนิด เช่น โมเสก หินอ่อน ดินเผา หินธรรมชาติ หินชนวน แกรนิต กระเบื้องพอร์ซเลนและเซรามิก และสามารถใช้กับพื้นผิวได้หลายรูปแบบเช่น แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ คอนกรีต
ปูทับกระเบื้องเดิม เป็นต้น 

ไม่ว่าจะเป็นงานภายในหรือภายนอก พื้นที่ในบริเวณใด เดพโก้สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการ ได้ตั้งแต่ผนังจรดพื้น 

ทำไมต้องใช้กาวซีเมนต์เดพโก้

ใช้งานง่าย

เพียงแค่เติมน้ำและผสม
ไม่จำเป็นใส่สารใด ๆ เพิ่มเติม

งานเสร็จเร็ว

แห้งตัวใน 24 ชั่วโมง