ผลิตภัณฑ์สำหรับเชื่อมรอยต่อของแลงโก้มีหลากหลายชนิดให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน และพื้นผิว
เช่น โพลียูรีเทน อะคริลิค บิทูเมน และโพลีซัลไฟด์